Senin, 06 Agustus 2012

MENDAPAT AMPUNAN DOSA DARI ALLAH HINGGA HARI KIAMAT.


MENDAPAT AMPUNAN DOSA DARI ALLAH HINGGA HARI KIAMAT.
Ada suatu riwayat yang mengatakan barangsiapa berdoa untuk 10 kelompok manusia tersebut dibawah ini, maka Allah mengampuni dosa-dosanya hingga hari kiamat!
Inilah doanya :
اللهم أدخل على أهل القبور السرور
Allaahumma adkhil ‘alaa ahlil-qubuuris-suruuri.
(Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada para penghuni kubur)
اللهم أغن كل فقير
Allaahumma aghni kulla faqiirin.
(Ya Allah, kayakanlah semua yang miskin)
اللهم أشبع كل جائع
Allaahumma asybi’ kulla jaa-i’in.
(Ya Allah, kenyangkanlah semua yang lapar)
اللهم أكس كل عريان
Allaahumma aksu kulla ‘uryaanin.
(Ya Allah, berikanlah pakaian pada semua yang telanjang)
اللهم أقض دين كل مدين
Allaahumma aqdhi daina kulla madiinin.
(Ya Allah, tunaikanlah hutang semua yang berhutang)
اللهم فرج عن كل مكروب
Allaahumma farrij ‘an kulli makruubin.
(Ya Allah, lapangkanlah setiap orang yang menderita kesulitan)
اللهم رد كل غريب
Allaahumma rudda kulla ghoriibin.
(Ya Allah, bebaskanlah semua yang tertawan)
اللهم فك كل أسير
Allaahumma fukka kulla asiirin.
(Ya Allah, kembalikanlah orang-orang yang hilang)
اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين
Allaahumma ashlih kulla faasidin min umuuril-muslimiina.
(Ya Allah, perbaikilah semua yang rusak dari urusan kaum muslimin)
اللهم أشف كل مريض
Allaahumma asyfi kulla mariidhin.
(Ya Allah, sembuhkanlah semua yang sakit)
Alfaqir ijazahkan doa ini bagi siapa saja yang mau mengamalkannya.. :)

-------0--------


*Doa Yang Selalu Dibaca Oleh Para Waliallah.

اللهم اغفر لامة سيدنا محمد، اللهم ارحم امة سيدنا محمد، اللهم استر امة سيدنا محمد، اللهم اجبر امة سيدنا محمد، اللهم اصلح امة سيدنا محمد، اللهم عاف امة سيدنا محمد، اللهم احفظ امة سيدنا محمد، اللهم ارحم امة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين، اللهم اغفر لامة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين، اللهم فرج عن امة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين
Allaahummaghfirli ummati Sayyidinaa Muhammadin, Allaahummarham ummata Sayyidinaa Muhammadin, Allaahummastur ummata Sayyidinaa Muhammadin, Allaahummajbur ummata Sayyidinaa Muhammadin, Allaahumma ashlih ummata Sayyidinaa Muhammadin, Allaahumma ‘aafi ummata Sayyidinaa Muhammadin, Allaahumma ahfadz ummata Sayyidinaa Muhammadin, Allaahummarham ummata Sayyidinaa Muhammadin rahmatan ‘aammatan yaa robbal ‘aalamiina, Allaahummaghfirli ummati Sayyidinaa Muhammadin maghfirotan ‘aammatan yaa robbal ‘aalamiina, Allaahumma farrij ‘an ummati Sayyidinaa Muhammadin farajan ‘aajilan yaa robbal ‘aalamiina.
Artinya : Ya Allah, ampunilah dosa umat Sayyidina Muhammad saww., Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad saww., Ya Allah, tutuplah kejelekan umat Sayyidina Muhammad saww., Ya Allah, sulamlah kekurangan umat Sayyidina Muhammad saww., Ya Allah, baguskanlah umat Sayyidina Muhammad saww., Ya Allah, sejahterakanlah umat Sayyidina Muhammad saww., Ya Allah, jagalah umat Sayyidina Muhammad saww., Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad saww. dengan rahmat yang melimpah, wahai Tuhan semesta alam, Ya Allah, ampunilah dosa umat Sayyidina Muhammad saww. dengan ampunan yang melimpah, wahai Tuhan semesta alam, Ya Allah, lapangkanlah jalan umat Sayyidina Muhammad saww. dengan lelapangan yang meluas, wahai Tuhan semesta alam.
محمد سلفى بن أبو نوار العيدروس