Jumat, 17 Agustus 2012

Dzikir

Dzikir


"Barang siapa yang berpaling akan dzikir kepada Allah, maka Kami turunkan kepadanya syaitan yang terus menerus menjadi kawan seiring baginya" (QS. al-A'raaf: 204)

Pengertian Dzikir adalah mengingat Allah atau menyebut (nama-nama)
Allah. Jika kita selalu berzikir, sudah tentu kita selalu menyebut dan mengingati Allah. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menganjurkan agar kita senantiasa berzikir kepada Allah seperti tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 152:

"Maka berdzikirlah kamu akan Aku supaya Aku menyebut akan kamu dan syukurilah olehmu akan Aku dan jangan kamu ingkari akan (nikmat Ku)"

Begitu pula dalam surah al-Anfaal ayat 45:
"Ucapkanlah olehmu akan Allah dengan sebutan yang banyak supaya kamu beroleh kemenangan"

Juga dinyatakan dalam surah Ar-Ra'du ayat 28:
"Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan dzikrullah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram"

Rasulullah pun bersabda:

"Tidak duduk satu jamaah yang mengucapkan dzikrullah, melainkan (di tempat itu) dikelilingi malaikat yang dipenuhi rahmat dan diturunkan kepada mereka sakinah atau ketenangan hati".

Kesibukan kita seringkali “melalaikan” kita dari mengingat Allah. Mari biasakan diri kita untuk senantiasa berdzikir. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kita agar senantiasa berdzikir di waktu pagi dan malam hari.

“Barang siapa yang mencintai Allah, perbanyaklah dzikir. Barang siapa mencintaiku, perbanyaklah shalawat. Dan barang siapa mencintai dirinya, perbanyaknya membaca istighfar”, demikian sabda Nabi SAW…

Sumber : KULIAH TUJUH MENIT

Wallaahu a’lam…